Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

Για μια νέα φιλοσοφία της φύσης. Η πρόκληση της οικολογίας και οι απαντήσεις της φιλοσοφίας

Για μια νέα φιλοσοφία της φύσης. Η πρόκληση της οικολογίας και οι απαντήσεις της φιλοσοφίας
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ FREE photo hosting by Fih.gr
(...) Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την παραδοσιακή διάκριση θεωρητικής και πρακτικής φιλοσοφίας, η φιλοσοφική ενασχόληση με τη φύση, από την εποχή της Κλασικής Γερμανικής φιλοσοφίας, γινόταν κυρίως στα πλαίσια της θεωρητικής φιλοσοφίας. Σήμερα όμως, κατά γενική διαπίστωση, δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε αυτή την προσέγγιση, που θέλει τη θεωρητική γνώση για τη φύση να αποτελεί το αποκλειστικό θέμα της φιλοσοφίας για τη φύση. Η ανάγκη για μια νέα Πρακτική Φιλοσοφία της φύσης είναι πρόδηλη. Σε αυτή την κατεύθυνση προσανατολίζεται και η παρούσα εργασία, η οποία θα επιχειρήσει τη διαχρονική εξέταση της εξέλιξης της αντίληψης που είχαν οι άνθρωποι για τη φύση στις διάφορες στιγμές της ιστορίας τους, αλλά και την κυρίαρχη κάθε φορά Φιλοσοφία της φύσης, για να έρθουμε στον αιώνα μας και να δούμε κριτικά τα προβλήματα και τις απαντήσεις που δόθηκαν από διάφορες πλευρές στην πρόκληση της οικολογίας (Κεφάλαιο IV) και τη μελλοντική κατεύθυνση που θα μπορούσε και θα όφειλε να πάρει η συζήτηση για την επαναθεμελίωση μιας διαφορετικής Φιλοσοφίας για τη φύση (Κεφάλαιο V). (...)
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΗΣ
Για μια νέα φιλοσοφία της Φύσης – Διαβάστε το