Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

Abram Moiseyevich Deborin - Β. Σπινόζα
Abram Moiseyevich Deborin -

Β.
Σπινόζα

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟFREE photo hosting by Fih.gr

Το 17ο αιώνα, ή φιλοσοφία του Σπινόζα έθεωρείτο ως εξτρεμιστική, δηλαδή
επαναστατική. Σ' αυτήν έβλεπαν τήν πιο επικίνδυνη εκδήλωση του αθεϊσμού και
του ματεριαλισμού. Γι' αυτό, όλες οι αντιδραστικές δυνάμεις της εποχής
εκείνης, σχημάτισαν μέτωπο κοινό κατά του Σπινόζα, κι' οσο ζούσε ακόμη.
Αντίθετα, ολα τα προοδευτικά στοιχεία του 17ου αιώνα, τάχθηκαν άμεσα ή έμμεσα
με το μέρος του σπινοζισμού. Αυτό έγινε όχι μόνο στις Κάτω Χώρες μα και σ'
άλλες. Κατά τά τέλη του 17ου αιώνα, συναντούμε σπινοζιστές στή Γερμανία, στή
Γαλλία, στην Ιταλία, στην Αγγλία κι αλλού. Άπ' αυτό κρίνει κανείς πόσο γνωστό
είτανε το όνομα του Σπινόζα τήν εποχή εκείνη ακόμη κι απ' τά πολυάριθμα βιβλία
και τις μπροσούρες, πού κατευθύνονταν εναντίον του. Οι καθηγητές πολεμούν από
το υψος τών καθηγητικών εδρών τους τήν «πληγή τών χρόνων αυτών» κι' οσο γιά
τους θεολόγους, αύτοι δε βρίσκουνε φυσικά, αρκετά δυνατές λέξεις γιά νά
διαδηλώσουνε το μίσος τους κατά του ανθρώπου, πού τόλμησε νά χτυπήσει ανοιχτά
τις θρησκευτικές προλήψεις.Abram Moiseyevich Deborin


Abram Moiseyevich Deborin - ΣΠΙΝΟΖΑ (Πολιτικό Καφενείο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου