Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Μάριο Βίττι, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας


Μάριο Βίττι, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

FREE photo hosting by Fih.gr
Ο Mario Vitti γεννήθηκε στην
Κωνσταντινούπολη και εγκαταστάθηκε στην Ιταλία μόλις τελείωσε ο Δεύτερος
Παγκόσμιος Πόλεμος. Εκεί σπούδασε και σταδιοδρόμησε ως καθηγητής Νεοελληνικής
Φιλολογίας. Η Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας του Mario Vitti, που
εκδόθηκε στα ελληνικά σε μια πρώτη μορφή το 1978, έχει επικρατήσει διεθνώς
στον χώρο του πανεπιστημίου και του καλλιεργημένου κοινού. Γράφτηκε τώρα ξανά
από την αρχή ώστε να συμπεριληφθούν τα πιο πρόσφατα λογοτεχνικά έργα και να
αξιοποιηθούν όσες μελέτες δημοσιεύθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα
και αλλού. Διακρίνεται για τη μέθοδο προσέγγισης των λογοτεχνικών κειμένων,
όσο και των λογοτεχνικών φαινομένων που τα πλαισιώνουν, με ιδιαίτερη έμφαση
στη δυναμική σύλληψη των αλλαγών που φέρει η κάθε εποχή. Η αντίληψη ότι η
ελληνική πραγματικότητα λειτουργεί ως δραστήριος παράγοντας στη διαμόρφωση του
δυτικού πολιτισμού επιβεβαιώνεται, σύμφωνα με τις πεποιθήσεις του συγγραφέα,
από την εμφάνιση των έργων μεγάλης αξίας κάθε φορά που η δυτική πρόκληση
συναντιέται δημιουργικά με τη νέα ελληνική παράδοση. 603 Σελίδες!

Μάριο Βίττι
Μαριο Βίττι, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου